Wróć na katalog produktów

Ochrona danych osobowych

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, przede wszystkim z ustawą nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Poprzez zawarcie umowy kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych sprzedającego na potrzeby pomyślnej realizacji umowy, i to aż do czasu pisemnego wyrażenia jego sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu.

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia , włącznie z dalszymi ustawowymi prawami do takich danych. Dane osobowe można na podstawie pisemnego wniosku klienta usunąć z bazy danych. Dane osobowe klientów są całkowicie zabezpieczone przeciw nadużyciu. Operator nie przekazuje danych osobowych klientów żadnej dalszej osobie. Wyjątek stanowią zewnętrzni przewoźnicy i operatorzy bramek płatniczych, którym dane osobowe są przekazywane w minimalnym zakresie koniecznym dla doręczenia towaru lub dokonania autoryzacji odpowiedniego narzędzia płatności. Drugi wyjątek przedstawia producent asortymentu spółki Plastkon product s.r.o., dla której operator prowadzi sklep internetowy.

Poszczególne umowy są po ich zawarciu przechowywane przez operatora w postaci elektronicznej i są dostępne wyłącznie dla operatora sklepu internetowego oraz spółki Plastkon product s.r.o., dla której prowadzony jest sklep internetowy.

Operatorem sklepu internetowego jest spółka BizBox Customer Services, s.r.o., U Vodárny 2a, 616 00 Brno, Czechy, Republika Czeska, DIČ/NIP CZ 293 76 823, która prowadzi sklep dla spółki Plastkon product s.r.o., Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Republika Czeska, DIČ/NIP CZ 633 21 289.

Pisemny sprzeciw przeciwko przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych o kliencie można wyrazić pod powyższym adresem operatora sklepu internetowego, spółki BizBox Customer Services, s.r.o..