Zpět na produktový katalog

Prohlášení o používání technologie „cookies“

Podobně jako většina subjektů i společnosti BizBox Customer Services, s.r.o. a Plastkon product s.r.o. používají technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a elektronického obchodu.

„Cookies“ jsou miniaturní soubory, složené z řetězu písmen a číslic, které server uloží do Vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ kromě jiného provozovateli internetových stránek a elektronických obchodů umožňují odlišení Vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek a obchodů. „Cookies“ NEMOHOU být použité jako programový kód ani k šíření počítačových virů a nemohou umožnit přístup ani jedné výše uvedené společnosti na Váš pevný disk a k Vašim datům. I přesto, že se na Vašem pevném disku ukládají „cookies“, nemůžeme z něho číst jakékoliv jiné informace.

Údaje získané prostřednictvím stránek a elektronického obchodu společnostmi BizBox Customer Services, s.r.o. a Plastkon product s.r.o. využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

  • umožnění pohybu návštěvníka, resp. uživatele stránek a elektronického obchodu po stránkách a využívání jejich funkcí, jako např. přístup do zabezpečených částí (sekcí) stránek či ukládání položek do nákupního košíku atd. (tzv. nevyhnutelně potřebné - "Strictly Necessary" - cookies); 
  • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé stránek používají stránky a elektronický obchod, jako např. které stránky jsou navštěvované nejčastěji anebo jestli návštěvníci nebo uživatelé stránek přijímají zprávy o chybách atd.; tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí stránek; 
  • uchovávaní údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněnými návštěvníky a uživateli stránek, jako např. výběr jazyka a regionu, zvolené hodnoty stránkování, vychozí omezující podmínky při prohlížení produktového katalogu atd., tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro zabezpečení osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu; 
  • reklamní a marketingové účely společností BizBox Customer Services, s.r.o. a Plastkon product s.r.o., jejich programů, produktů a služeb, tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro zajištění osobnějšího (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Společnosti BizBox Customer Services, s.r.o. a Plastkon product s.r.o. neumožňují kterýmkoliv třetím osobám umísťování reklamního obsahu na jejich stránky. Výše uvedené společnosti neručí a nezodpovídají za jakýkoli obsah (včetně reklamního a marketingového) umístěný na internetových stránkách třetích osob, jako ani za jakékoli porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým dochází, resp. by mohlo docházet na internetových stránkách třetích osob.

By confirming agreement with this document the visitor, or user of website, grants the company BizBox Customer Services, s.r.o., seated in U Vodárny 2a, 616 00 Brno, ID: 293 76 823, incorporated in Commercial Register of the Regional Court in Brno, section C, entry 76821 and the company Plastkon product s.r.o., seated in Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, ID: 633 21 289, inroporated in Commercial Register of the Regional Court in Ostrava, section C, entry 8269, incl. mother, sister and daughter companies and other entities of MTP Invest and Plastkon product consent with using the "cookies" technology and using the data obtained from websites and e-shop operated by the said companies applying this technology for each and every purposes as stated herein. The consent is voluntary and is granted for an indefinite period of time, and can be revoked any time, free of charge, in the form of a written dcoument sent to company BizBox Customer Services, s.r.o. This company arranges further circulation for company Plastkon product s.r.o.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním a nebo zablokováním technologie „cookies“ (ve Vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky nebo funkcionalitu stránek anebo jejich částí.