Zpět na produktový katalog

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží nebo autorizaci příslušného platebního nástroje. Druhou výjimku představuje výrobce sortimentu společnost Plastkon product s.r.o., pro kterou je elektronický obchod provozovatelem provozován.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli elektronického obchodu a společnosti Plastkon product s.r.o., pro kterou je elektronický obchod provozován.

Provozovatelem elektronického obchodu je společnost BizBox Customer Services, s.r.o., U Vodárny 2a, 616 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ 293 76 823, která provozuje obchod pro společnost Plastkon product s.r.o., Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Česká republika, DIČ CZ 633 21 289.

Písemný nesouhlas se zpracováním a udržováním osobních údajů o zákazníkovi je možné projevit na adrese provozovatele elektronického obchodu, společnosti BizBox Customer Services, s.r.o., uvedené výše.